Đường cong con Corona đang từ từ đi xuống ở Úc

Đường cong con Corona  đang từ từ đi xuống ở Úc

Hiện nay ở Úc có hơn 6 ngàn một tí người dính con Corona và 51 người mất mạng. Con số này thật lớn lao. Nhưng giới chức y tế cho rằng ở Úc có thể đang có 10 ngàn dính con Corona vì có những người dính mà chưa được thử.

Tuy nhiên, có rất nhiều dấu hiệu đáng mừng ở Úc. Dường như kết quả của các biện pháp do chính phủ liên bang và tiểu bang ra đã bắt đầu có hiệu nghiệm.

 Hiệu nghiệm trước tiên là số người mới mắc dịch không còn tăng mạnh như trước.

 Vào ngày 28.3.2020, số người mới dính con Corona ở Úc là : 457. Đây là ngày thê thảm nhất của Úc.

 Từ ngày đó đến nay, số người mới dính đã thấy bớt:

 Ngày 29.3.2020 : 344

 Ngày 30.3.2020: 279

Ngày 31.3.2020: 311

Ngày 1.4.2020: 303

Ngày 2.4.2020: 273

Ngày 3.4.2020: 225

Ngày 4.4.2020: 190

 Ngày 5.4.2020: 141

Ngày 6.4.2020: 107

Ngày 7.4.2020: 119

Ngày 8.4.2020: 105

 Nếu cái đà đi xuống này tiếp tục thì chỉ vài tuần lễ nửa số người mới dính con Corona ở Úc không còn ai nữa.

 Khi nào Úc chỉ có thêm dưới 100 người dính con Corona, chúng ta phải ăn mừng nghen. (Ăn mừng mà vẫn phải giữ khoảng cách an toàn, à nghe).

 Hình:The Age ra ngày 9.4.2020.

Related posts