Nếu tình trạng bết nhất xảy ra ở Úc: mỗi ngày 35 ngàn người phải vào phòng cấp cứu

Nếu tình trạng bết nhất xảy ra ở Úc: mỗi ngày 35 ngàn người phải vào phòng cấp cứu

 Trong buổi họp báo vào chiều thứ Ba 4,7.2020 thủ tướng Scott Morrison và y sỹ trưởng Brendan Murphy đã cho báo chí và người dân Úc biết những tính toán của chính phủ khi đại dịch Corona ập vào nước Úc.

 Theo đó, tình trạng tồi tệ nhất là nước Úc phải gánh chịu là :


– 23 triệu người dân Úc mắc dịch (Úc có hơn 25 triệu người ). Thế là 89% dân số Úc mắc dịch!

  • Mỗi ngày xe cứu thương chở vào phòng cấp cứu trên toàn nước Úc 35 ngàn người. Bệnh viện Úc sẽ không còn chỗ.

Tình trạng tồi tệ này có thể xảy ra nếu chính phủ Úc khoanh tay không làm gì và có thể chỉ xảy ra sau 18 tuần lễ khi con Corona tràn vào đây.

Kế tiếp, nếu Úc chỉ bắt người dính cô lập mà thôi thì đến tuần lễ thứ 25 dich sẽ lên mạnh nhất. Lúc đó, sẽ có ngày bệnh viện Úc phải nhận 16 ngàn người vào phòng cấp cứu. Bệnh viện Úc cũng không đủ sức.

Trong tình huống thư ba : Nếu Úc áp dụng biện pháp cô lập và giữ khoảng cách an toàn thì đến tuần lễ thứ 41 dịch Corona mới mạnh nhất. Vào lúc đó chỉ có chừng 5 ngàn người phải nằm trong phòng cấp cứu.

 Trong thực tế, vào ngày 7.3.2020 toàn nước Úc chỉ có 2,300 giường trong phòng cấp cứu mà thôi. Khá lắm Úc có thể tìm thêm chừng 5,000 giường cấp cứu bằng cách trưng dụng máy trợ thở và phòng cấp cứu từ bệnh viện tư.

 Vậy mà cho đến hôm nay (thứ Ba 7.4.2020) Úc chỉ dính 5,844 người với 44 người thiệt mạng. Trong số người bị dính dưới 100 người nằm bệnh viện và dưới 40 người phải dùng máy trợ thở.

Nhờ đâu Úc thoát được tình trạng đen tối?

Thủ tướng Scott Morrison và bác sỹ Brendan Murphy hết lời ‘cám ơn’ dân Úc. Câu trả lời nằm ở lời ‘cám ơn’ này.

Đọc thêm:

https://www.canberratimes.com.au/story/6715028/worst-case-scenario-would-have-seen-peak-demand-for-35000-intensive-care-beds/?utm_source=Canberra+Times&utm_campaign=0c8062e90a-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_07_03_10&utm_medium=email&utm_term=0_a4b15bbe48-0c8062e90a-66404237

Related posts