Hoa Kỳ sẽ cắt ngân sách dành cho tổ chức Y tế Thế giới

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cắt ngân sách dành cho tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO).

Đây là một quyết định chưa từng có. Ông Trump tố cáo sự quản lý tồi tệ tổ chức WHO và đã gián tiếp gây cái chết của nhiều người Mỹ khi họ chống lại lệnh đóng cửa biên giới của Hòa Kỳ. Theo ông tổ chức này là một cánh tay nối dài của Trung Quốc khi họ đã cố tình che giấu sự lây lan của vi khuẩn corona khi nó bắt đầu ở Trung Quốc.

“Nhìn vào thế giới và nhìn vào quốc gia Hoa Kỳ của chúng tôi đã phải gánh chịu số tử vong cao khủng khiếp và sự thiệt hại quá lớn về kinh tế bởi vì hành động thiếu thành thật và minh bạch của họ,”

“Số người chết quá nhiều như hiện nay là do lầm lỗi của họ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để xem tổ chức WHO có cải cách thật sự hay không. Tạm thời trong lúc này chúng tôi sẽ chuyển sang làm việc với những tổ chức y tế khác.”

Related posts