Ủy viên Cảnh sát NSW hủy bỏ 32 trường hợp vi phạm luật giới hạn

Trong một tháng qua kể từ khi chính phủ Liên bang ban hành luật giới hạn, riêng tại NSW cảnh sát đã ghi khoảng 1000 giấy phạt, trị giá $45,000 Úc Kim.

Ủy viên Cảnh sát NSW Mick Fuller

Nhưng hôm nay Ủy viên Cảnh sát NSW (NSW Police Commissioner), ông Mick Fuller đính thân xem xét lại và đã hủy bỏ 32 trong 1000 giấy phạt trong một tháng qua.

Đại diện cảnh sát NSW nói với tờ Sydney Morning Herald rằng quá trình kiểm tra lại sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả giấy phạt được coi lại.

Theo luật phong tỏa cảnh sát có quyền phạt $1000 cho tư nhân và $5000 cho các cơ sở thương mại đối với những ai vi phạm luật quy định.

Theo luật được công bố ngày 31 tháng 3, cư dân NSW phải ở nhà và chỉ được ra đường khi có 16 lý do chính đáng.

Trách nhiệm của cảnh sát đòi hỏi mọi người phải thi hành đúng luật tuy nhiên Ủy viên Cảnh sát NSW nhìn nhận là luật của chính phủ liên bang không rõ ràng về những gì được phép và không được phép.

Trạng sư Peter O’Brien nói rằng luật đưa ra không rõ ràng khiến cho người dân “confused” về những gì họ được phép và cuối cùng đã bị phạt một cách bất công.

Mặc dầu Cảnh sát hứa hẹn sẽ xem xét lại tất cả giấy phạt nhưng họ cho biết chỉ hủy bỏ những trường hợp vi phạm có thể do hiểu không rõ ràng.

NED-1505-Reasons you can be outdoors - 0

Related posts