Nam Úc mở cửa biên giới cho du khách từ Tây Úc, Bắc Úc và Tasmania

Chính phủ tiểu bang Nam Úc sẽ mở cửa biên giới lại cho các du khách từ Tây Úc, Tasmania và Bắc Úc (Northern Territory) từ 12 giờ đêm hôm nay, thứ Ba 16/6. Những tiểu bang khác phải chờ đến ngày 20 tháng 7.

Sự mở biên giới này có nghĩa là những du khách từ Tây Úc, Tasmania và Bắc Úc đến Nam Úc không phải bị cách ly 14 ngày với điều kiện là những người này đến Nam Úc thẳng từ những nơi nói trên và không được đi vòng qua những tiểu bang khác.

Bắc Úc sẽ mở cửa biên giới lại cho toàn quốc vào giữa tháng 7, tương tự tiểu bang Queensland sẽ mởi cửa khoảng ngày 10 tháng 7, Tasmania vào cuối tháng 7 và Tây Úc chưa công bố ngày.

Related posts