Việt Nam cho tạm dừng lập quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu, đợi luật

  • Nguyễn Sơn

Quyết định tạm dừng lập quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu được đưa ra sau khi tỉnh Khánh Hòa và các bộ Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính đề nghị Thủ tướng cho dừng lập quy hoạch đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa muốn tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong trước khi Luật Đặc khu được thông qua, với lý do vướng mắc trong kêu gọi nhà đầu tư, lập dự án… (Ảnh: bacvanphongnhatrang.com/)

Dẫn tin từ Văn phòng Chính phủ, truyền thông trong nước ngày 24/6 cho biết quyết định do ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thông qua.

Thời gian tạm dừng lập quy hoạch đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong được xác định là đến khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (thường gọi Luật Đặc khu) được Quốc hội thông qua.

Đưa ra quyết định tạm dừng lập quy hoạch đặc khu, ông Phúc yêu cầu tỉnh Khánh Hòa lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, và lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong theo hướng đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan.

Trong báo cáo gửi Chính phủ trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa một số thủ tục để triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đặc khu Bắc Vân Phong đã được thực hiện (như dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch…)

Tuy nhiên, do Luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt chưa được Quốc hội thông qua nên chưa có cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định… để thực hiện việc lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng đặc khu kinh tế.

Sau 5 năm điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030, chính quyền tỉnh Khánh Hòa cho biết khu vực Nam Vân Phong đã có một số dự án đi vào hoạt động và đang xây dựng, còn Bắc Vân Phong vì vướng chủ trương xây dựng đặc khu từ năm 2012 nên một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh để kêu gọi đầu tư.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Theo chính quyền tỉnh Khánh Hòa, để phát triển đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển du lịch vận tải biển, dịch vụ thương mại, tài chính, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ cao, điện tử cơ khí chính xác, đóng tàu…, tỉnh Khánh Hòa cần khoảng 400.000 tỷ để đầu tư cơ sở hạ tầng.Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Khánh Hòa cần khoảng 53.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, sẽ xây dựng 9 tuyến đường trục chính, 5 gói đường nội khu với 49 tuyến, xây dựng khoảng 20km đường sắt từ cảng trung chuyển Vân Phong đến đường sắt Bắc – Nam và 2 nhà ga.Bên cạnh đó khu vực này cũng cần xây dựng thêm hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý rác, hệ thống liên lạc.Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng cần 46.500 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội như trường học; 3 bệnh viện, sân vận động, cung văn hóa, 15.000 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng và 80 tỷ đồng làm quy hoạch.

Nguyễn Sơn

Related posts