Victoria sẽ bị phong tỏa từ tối hôm nay

Cư dân Victoria phải bị phong tỏa lần thứ năm bắt đầu từ 12 giờ đêm nay sau khi ghi nhận có 16 ca nhiễm mới tính đến hôm nay.

Sự giới hạn đi lại đối với người Victoria cũng giống như những lần trước đây, cư dân chỉ được ra đường vì 5 lý do chính đáng và tất cả trường học cũng bị đóng cửa.

Chính phủ của ông Andrews hy vọng sự phong tỏa lần này chỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày.

Victoria đang phải đương đầu với hai nguồn lây khác nhau:

“Chúng tôi đang phải đối đầu với hai nguồn tấn công khác nhau trong 3, 4 ngày qua, trong đó có một nguồn di chuyển rất nhanh và sức tấn công rất mạnh khắp tiểu bang,” Jeroen Weimer, Trưởng dịch vụ thử nghiệm cho biết.

Trong lần bùng phát ngày, tính đến hôm nay: NSW ghi nhận 65 ca nhiễm mới hôm nay nâng tổng số lên 929; Victoria có 5 ca nhiễm mới nâng tổng số lên 16 và Queensland ghi nhân có 3 ca nhiễm mới.

Related posts