Thuê Nhà - Share Phòng

Cabramatta dư 3 phòng chia lại

October 17, 2017 Tvo 0

*Nhà đầy đủ tiện nghi gần shop và ga xe lửa vùng Cabramatta dư 3 phòng chia lại, giá $130-$150/tuần/phòng. Xin liên lạc: 0416 284 256 (online) (Ref. 131017)