Thông tin Truyền thông

Tiêu đề: Giữ gìn Sức Khỏe trong Mùa Đông này: Thêm vào mũi thuốc ngừa COVID19 là tăng thêm Sự Bảo Vệ Cơ Thể

Tháng 6 năm 2023

Để giữ cho mọi người trong cộng đồng có sức khỏe tốt trong mùa đông này là việc hối thúc mọi người nên đi chích ngừa COVID19. 

Trong tuần lễ hiện tại, tiểu bang NSW có những bằng chứng đã được xác định sự đột biến của những trường hợp bị bệnh COVID19, chỉ trong 7 ngày cho đến ngày 11/05 đã có 12980 trường hợp mới.

Mùa Đông đang đến, những con vi trùng bệnh có khuynh hướng lây lan dễ dàng. Mọi người nên dành nhiều thời gian ở trong nhà. Những sự việc như vậy sẽ làm tăng sự nguy hiểm cho những người đang mắc bệnh, dẫn đến sự gia tăng của bệnh COVID19 . Bà Barbara Luisi là người Chỉ Đạo của Trung Tâm Chiến Lược và Chương Trình Đa Dạng đã nói: Đó là tại sao nó rất quan trọng để nhắc nhở mọi người trong cộng đồng của chúng ta phải kiểm tra tình trạng chích ngừa hiện tại và chắc chắn rằng họ hoàn toàn được bảo vệ, tránh bị COVID19.

Chiến dịch “ Giữ Gìn Sức Khỏe Trong Mùa Đông” được bắt đầu bởi Chương Trình Đa Dạng và Trung Tâm Chiến Lược thuộc Y Tế Địa Phương và Y Tế Địa Phương phía Đông Nam Sydney.

Mỗi chi nhánh bao gồm những chủ đề khác nhau, bao gồm việc duy trì lối sống lành mạnh và khuyên nhủ mọi người nên chích ngừa COVID mũi sau.

Mạng lưới Y Tế miền Đông Sydney và Trung Tâm Sydney đã cung cấp kinh phí cho chương trình này.

Theo sự hướng dẫn mới nhất, tất cả người lớn có thể chích ngừa mũi COVID19 tăng cường, nếu nó đã được 6 tháng hoặc hơn từ khi lần tăng cường cuối cùng hoặc xác nhận nhiễm trùng (Cái nào là gần nhất)  để tăng thêm sự bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng từ COVID19.

Mọi hướng dẫn về việc chích ngừa COVID19 mũi tăng cường, xin vui lòng tham khảo trên: “ Mạng Lưới Chính Phủ NSW”  

Cô Luisi đã nói: Chích ngừa COVID 19 là không tốn tiền cho mọi người . Những người trên 65 tuổi và hơn 65 hãy nhanh chóng chích ngừa để tránh nguy hiểm cho những người có bệnh nghiêm trọng. Hãy nói chuyện với Bác sỉ Gia Đình của họ hoặc đến những tiệm thuốc tây địa phương để được chích ngừa COVID19 mũi tăng cường.

Nếu bạn quan tâm đến việc sắp xếp một buổi giáo dục về: ‘Giữ Gìn Sức Khỏe trong Mùa Đông’ cho cộng đồng địa phương, xin vui lòng liên hệ  Jennie Vien qua địa chỉ email: Jennie.Vien@health.nsw.gov.au. Cho truyền thông phỏng vấn qua ngôn ngữ xin vui lòng liên lạc Sonam Paljor ở địa chỉ email: sonam.paljor@health.nsw.gov.au 

Related posts