Hãy để Cộng đồng Dẫn đầu: Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2023 vô địch trong sự Bao gồm, Tôn trọng và Công bằng

Tháng 12 năm 2023 Khi thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống AIDS vào ngày 1 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc ngăn chặn lây truyền HIV. Chủ đề toàn cầu năm nay, “Hãy để Cộng đồng Dẫn đầu”, nhấn mạnh sức mạnh của hoạt động cộng đồng trong…

Đọc thêm

Thông tin báo chí

Tháng Bẩy 2023  Bệnh Viêm gan Không thể Chờ đợi : Dùng Hành động để Loại trừ Viêm gan B  Bệnh Viêm gan là một vấn nạn của toàn cầu mà cần được sự chú ý cấp bách. Đó là lý do tại sao năm nay Ngày của bệnh Viêm gan Thế giới (Ngày 28 Tháng Bẩy) mang theo một…

Đọc thêm

Thông Tin Báo Chí

29 Tháng 5, 2023 Các Cộng đồng Đa sắc tộc được khuyến khích đi xét nghiệm HIV trong Tuần lễ Xét nghiệm. Cơ quan Multicultural HIV và Hepatitis Service (MHAHS) khuyên mọi người trong các cộng đồng đa sắc tộc nên đi xét nghiệm HIV trong Tuần lễ Xét nghiệm HIV. Với khoảng 9% số người bị nhiễm HIV tại…

Đọc thêm

Thông tin Truyền thông

Tiêu đề: Giữ gìn Sức Khỏe trong Mùa Đông này: Thêm vào mũi thuốc ngừa COVID19 là tăng thêm Sự Bảo Vệ Cơ Thể Tháng 6 năm 2023 Để giữ cho mọi người trong cộng đồng có sức khỏe tốt trong mùa đông này là việc hối thúc mọi người nên đi chích ngừa COVID19.  Trong tuần lễ hiện tại,…

Đọc thêm
1 2 3 14