Ở Riêng…Thơ Hư Vô

Gặp nhau là để ngậm ngùi 
Trăm năm biết có gì vui mà chờ
Thà em cúi mặt làm ngơ
Còn hơn ngoái lại mà quờ quạng nhau.

Thì tôi dẫu có bạc đầu
Cũng riêng mang một nỗi đau muộn màng
Vì em như giọt sương tan
Ngấm vào quá khứ cho tàn bóng không.

Sông sâu cũng chỉ một dòng
Cầu cao mấy nhịp để chòng chềnh nhau
Tim em có bị cứa cào
Mím môi cho chặt cùng đau một lần.

Xin đừng nấn níu phân vân
Chỉ là một khúc đường trần, vậy thôi
Em đâu phụ bạc gì tôi
Vậy mà cũng đã một đời ở riêng…

Hư Vô

Related posts