Chốn Đã Xa. Thơ Hoàng Nga

Căn nhà ra phố rất gần
Lá hoa chạm gót chân trần em qua

Ừ, lâu, không về Bolsa
Nghe gió thở, nghe mưa sa ven đường

Ừ, lâu, không thấy phố phường
Ừ, lâu. Nên đã mất phương hướng rồi.

Ừ, lâu. Chỗ xưa em ngồi
Còn đôi nhánh lá ngậm ngùi rớt rơi.

Hoàng Nga

Related posts