Xót xa một tình yêu

Ka Ka

Trăng neo nơi bến nhớ
Thuyền ai chở cuộc tình
Có duyên mà không nợ
Tháng năm dài lặng thinh.

Tim vẫn còn tha thiết
Ôm giấc mộng chẳng tròn
Tình không lời ly biệt
Để mùa về héo hon.

Chữ thương còn chưa viết
Chữ đợi hẹn kiếp sau
Mà cõi lòng da diết
Bên niềm đau bạc màu.

Muốn quên nhưng không thể
Muốn xóa lại nhớ nhiều
Ôi cuộc đời dâu bể
Xa xót một tình yêu.

Ai gieo tình ngang trái
Giữa đời lạc mất nhau
Để niềm thương ở lại
Trong tim mãi ngàn sau.

Ka Ka
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net

Related posts