Đành thôi

Trần Cẩm

Chia tay thôi đường đời hai lối rẽ
Chẳng có chi ngoài chút nghĩa muộn màng
Gió trở rồi thắm thoát đếm mùa sang
Ba hay bốn , kéo dài thêm chi nữa

Gửi về anh chút tình theo nỗi nhớ
Đêm vội vàng lưu lại hương vòng tay
Tóc rối nhàu không kịp vuốt gió lay
Cuốn đi mất tháng ngày không thể giữ

Còn bao nhiêu … chẳng bao giờ thấy đủ
Trả hết đi… mây xám phủ giăng trời
Thà một lần cũng chỉ một lần thôi
Vết thương sẽ phai phôi cùng năm tháng

Trần Cẩm

Related posts