Mục đích của pháp luật là gì?

Trương Nhân Tuấn

28-12-2023

Nguyên tắc từ thời xa xưa, đến bây giờ không đổi: Luật pháp là nghệ thuật của cái thiện và (là nghệ thuật thực hiện) sự công bằng – “Jus est ars boni et aequi”.

Luật pháp Việt Nam hiện thời là một phương tiện chớ không phải là một nghệ thuật. Pháp luật Việt Nam không nhằm mục đích “hướng thiện” và nó cũng không có mục tiêu thực hiện sự công bằng.

Luật pháp Việt Nam là phương tiện để nhà cầm quyền lực trấn áp, răn đe, trả thù, cưỡng đoạt… Vụ bắt bà Ngọc Trinh về cái tội “gây rối trật tự công cộng”, rõ ràng pháp luật Việt Nam, nhứt là bộ Luật An ninh mạng, là một “nghệ thuật” biến đổi cái ảo thành cái thực. Bắt bà Ngọc Trinh nhà cầm quyền chỉ có mục đích trấn áp (và triệt tiêu) những kẻ có khả năng hướng dẫn quần chúng. Bà Phương Hằng cũng vậy.

Luật pháp Việt Nam là luật pháp thể hiện cho cái ác.

Ở Việt Nam, ta có “Tòa án nhân dân”, “viện Giám sát nhân dân”, “công an nhân dân”… Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân… không có quyền xét xử đảng hay đảng viên.

Mục đích của Tòa án nhân dân, như cái tên gọi, chỉ nhằm xử án “nhân dân”. Viện giám sát chỉ nhằm giám sát nhân dân. Công an cũng vậy, chỉ nhằm còng tay và trấn áp nhân dân.

Các vụ án “các chuyến bay giải cứu” hay vụ “Việt Á” đang xử, hay tất cả các vụ án đã xảy ra trước đây, ta thấy các đối tượng bị xét xử không có ai là “đảng viên” hết cả.

Những đảng viên phạm tội, trước khi ra tòa xét xử, họ đã bị kỹ luật và bị trục xuất ra khỏi đảng. Tức là họ đã trở thành” nhân dân” rồi.

Tòa xét xử và tuyên án bọn họ mức án luôn tùy thuộc vào “nhân thân” tốt hay xấu, vào “thiện chí” có “thành khẩn” hay không?

Pháp luật Việt Nam vì vậy cũng không có mục đích thiết lập sự công bằng. Vì vậy cái gọi là “nhà nước pháp quyền” của Việt Nam không phải là “Etat de Droit” hay “the Rule of Law” của Tây phương. Pháp luật ở các mô hình (xây dựng quốc gia) trên đây đặt nền tảng trên nguyên tắc “Jus est ars boni et aequi”.

Việt Nam nói là “hoàn thiện nhà nước pháp quyền”. Ngay cả cái tên gọi đã thể hiện sự “quyền biến”, tức lưu manh, thì làm gì có thể xây dựng một quốc gia lành mạnh?

Luật pháp tồi tệ như vậy mới có vụ thầy chùa đem cọng lông d@i (hay lông lol) vào chùa rồi khiến Phật tử vào chiêm bái.

Ảnh: Dòng người đổ xô về chùa Ba Vàng để chiêm ngưỡng cái gọi là “xá lợi tóc”. Nguồn: Báo Công Thương

Thử coi luật pháp của cái “nhà nước pháp quyền” này xử vụ bái lạy cọng “lông d@i” như thế nào?

Related posts