Tôi có – Tôi không

Viễn Trình

Tôi có cái vườn nhỏ
Có bãi cỏ xanh xanh
Có khóm hoa đỏng đảnh
Lâu lâu phải dỗ dành

Tôi có cây đàn thùng
Sáu sợi dây mênh mông
Nó cũng hay làm nũng
Mà tôi yêu vô cùng

Tôi có nhiều bè bạn
Người âm cả người dương
Có người dễ người chướng
Nhưng cực kỳ dễ thương

Tôi có hai đứa con
Chúng có một người mẹ
Mẹ chúng là nhà tôi
Tôi chung thân cả đời

Tôi cũng có người mẹ
Nhưng vãng sanh lâu rồi
Nhớ bà tôi chỉ biết
Thỉnh thoảng thắp hương thôi!

Viễn Trình
Melbourne 12.05.2024

Related posts