Đừng viết nỗi buồn lên mặt

CamCam

Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặt
Bởi chẳng ai giúp đỡ được ta đâu
Có đói – no, có nóng – lạnh dãi dầu
Tự cảm nhận, giữ hay buông tuỳ bạn.

Đời ai chẳng dăm ba lần hoạn nạn
Cứ xem như là học phí trưởng thành
Đừng mãi ngồi mà trách phận than thân
Ai kiên nhẫn đến dỗ dành ta mãi.

Ai thành công mà chưa từng thất bại
Ai khôn ra mà chưa dại bao giờ
Thời gian trôi chẳng có đợi có chờ
Ta vui vẻ hay ơ hờ cũng vậy

Đặt đau khổ xuống chân rồi đứng dậy
Hít thở sâu để lấy lại tinh thần
Dòng máu hồng đang chảy khắp châu thân
Ta hạnh phúc gấp vạn lần người khác.

Đừng viết hết những nỗi buồn…lên mặt!

CamCam
Nguồn: ketnoicamxuc.com

Related posts