VISA ĐẦU TƯ-DOANH NGHIỆP

Trong bài này, theo yêu cầu của nhiều đồng hương, tôi xin được trình bày vắn tắt những loại visa dành cho những người muốn di dân theo diện doanh nhân, thường được gọi vắn tắt là di dân theo diện business.

Có nhiều quý vị chỉ nghe nhưng không nắm vững về loại visa này cho nên có những ngộ nhận. Ví dụ nhiều quý vị cứ cho rằng hể cứ mua được một doanh nghiệp tại Úc, hay có thật nhiều tiền mang theo thì sẽ được định cư tại Úc.

Những gì các quý vị đó nói không sai, tuy nhiên những điều kiện như có nhiều tiền, mua một doanh vụ tại Úc chỉ là một trong các điều kiện để có thể xin một loại visa tạm cư hay thường trú dành cho giới doanh nhân này.

Những loại visa sắp được nói đến sau đây đều là những loại visa mà người muốn xin các loại visa này đều trước hết phải được chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ đứng ra bảo lãnh hay đề cử lên bộ di trú.

Hầu hết các tiểu bang hay vùng lãnh thổ tại Úc đều sẳn lòng đề cử hay đứng ra bảo lãnh những quý vị doanh nhân đến từ Việt Nam, nếu quý vị doanh nhân này thỏa mãn những điều kiện, có thể nói là không dễ dàng một chút nào để được cấp một trong các loại visa business đó.

Nói một cách chính xác thì các loại visa gọi là business visa này đều nằm trong phân loại visa dành cho những người có tay nghề chuyên môn cao từ các nước khác, bởi vì kỹ năng làm doanh nghiệp cũng được coi là một loại tay nghề chuyên môn mà nước Úc rất cần.

Thủ tục nộp đơn xin các loại visa doanh nghiệp này gồm ba bước:

Bước thứ nhất, những người muốn xin visa tự mình, hay thông qua nhân viên di trú, trực tiếp điền đơn bày tỏ nguyện vọng muốn xin visa này trên trang web của Bộ di trú Úc, thông qua chương trình SkillSelect, và trong khi điền đơn này ghi rõ là tiểu bang hay vùng lãnh thổ nào quý vị muốn đến mua doanh nghiệp hay tạo dựng doanh nghiệp để làm ăn.

Bước thứ hai, những người muốn đến làm ăn tại tiểu bang hay vùng lãnh thổ đó, làm đơn xin chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ đó bảo lãnh hay đề cử.

Bước thứ ba, một khi đơn xin bảo lãnh hay đề cử của chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ đã được bộ di trú chấp nhận, bộ di trú sẽ gửi cho người muốn xin visa một thư thông báo và đề nghị người này có thể tiến hành thủ tục nộp đơn xin visa. Thường thì những người này phải nộp đơn xin visa trong vòng 60 ngày sau khi nhận được thư thông báo của bộ di trú Úc.

Như thế nói tóm lại, việc đầu tiên của những người muốn xin loại visa business này không phải là mang tiền mua nhà, mua doanh nghiệp tại Úc, mà phải tự trình bày nguyện vọng với bộ di trú trước, sau đó xin chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ đề cử, và cuối cùng là tiến hành thủ tục nộp đơn để xin visa. Việc mua doanh nghiệp hay thành lập doanh nghiệp mới, hay đầu tư sẽ được tiến hành vào những thời điểm thích hợp trong tiến trình thực hiện thủ tục xin các loại visa này.

Sau đây là các loại visa phổ biến mà quý đồng hương thường gọi là visa business.

Visa 188 – Loại visa 188 này có năm diện khác nhau.

Diện thứ nhất dành cho những người có kỹ năng kinh doanh và muốn mua lại và phát triển một doanh nghiệp có sẳn ở Úc hay thành lập một doanh vụ hoàn toàn mới. Những người này phải có nguồn vốn ít nhất 400,000 đô la Úc.

Diện thứ hai dành cho những người có ít nhất 1.5 triệu đô la và sẳn sàng đầu tư vào một dư án đầu tư nào đó tại Úc.

Diện thứ ba dành cho những người có ít nhất 5 triệu đô la dành để đầu tư vào các dự án kinh doanh, đầu tư tại Úc lâu dài.

Diện thứ tư dành cho những người có ít nhất 15 triệu đô la dành đầu tư vào những dự án lớn và lâu dài tại Úc.

Diện thứ năm dành cho những người được một ngân hàng, hay tổ chức tài chính cam kết cho vay ít nhất 200,000 đô la để tham gia hoạt động kinh doanh hay đầu tư tại Úc.

Tất cả năm diện này đều phải nộp đơn theo thứ tự ba bước nói trên, có nghĩa là tất cả đều phải được các chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ đứng ra bảo lãnh hay đề cử với bộ di trú. Tất cả đều phải chứng minh có kinh nghiệm kinh doanh hay đầu tư, có trình độ tiếng Anh từ căn bản trở lên, tiền bạc phải là tiền tích lũy lại do hoạt động doanh nghiệp hay đầu tư ở nước ngoài trong thời gian qua.

Những người có các visa trong năm diện nói trên sẽ được ở lại Úc kinh doanh, đầu tư, làm ăn trong thời gian bốn năm.

Sau đó những người có các visa này có thể làm đơn xin định cư vĩnh viễn tại Úc. Tức là từ loại visa 188 họ sẽ xin visa 888 là visa định cư vĩnh viễn.

Tùy theo diện nào trong số năm diện nói trên, người có visa thích hợp có thể được gia hạn visa 188 để có thêm thì giờ nhằm hội đủ các điều kiện để xin visa thường trú 888.

Nói chung những người có các visa 188 thuộc năm diện nói trên có thể xin gia hạn visa nhiều lần, mỗi lần là 2 năm. Tuy nhiên thời gian tối đa của loại visa 188 này là 8 năm. Sau đó những người này phải xin vào thường trú, nếu không thì visa 188 sẽ hết hạn và họ sẽ phải rời Úc theo quy định của bộ di trú.

Thân nhân những người có visa 188 thuộc năm diện nói trên, có thể làm đơn xin đi theo nguyên đơn để đến sống và làm việc tại Úc.

Sau đây là các loại visa thường trú dành cho thương gia.

Trước hết là loại visa 132. Loại visa này dành cho những người muốn thành lập doanh nghiệp mới hay mua lại một doanh nghiệp đã có tại Úc và tiếp tục kinh doanh. Những người muốn có loại visa này phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:

Người muốn xin visa phải có tổng số tài sản ít nhất 1.5 triệu đô la và tổng thu nhập của doanh nghiệp do người này điều hành ít nhất phải là 3 triệu đô la hay đã được một đối tác đồng ý góp vốn ít nhất 1 triệu đô la để mua doanh nghiệp hay xây dựng doanh nghiệp mới tại Úc.

Tất cả đều phải được sự đồng ý bảo lãnh hay đề cử bởi chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ và chỉ được nộp đơn xin visa khi có thư thông báo của bộ di trú Úc.

Tiếp đến là Visa 888 – Đây được coi là loại visa giai đoạn 2 của loại visa 188, từ tạm trú thành thường trú.

Những người xin visa này phải hội đủ những điều kiện sau:

Phải chứng minh hiện đang làm chủ sở hữu hay có phần hùn sở hữu một doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc và có chân trong hội đồng quản trị hay điều hành doanh nghiệp này, và điều này phải được thực hiện hay duy trì liên tục trong vòng hai năm trước khi những người này nộp đơn xin visa thường trú 888.

Họ còn phải chứng minh rằng hàng năm tổng thu nhập từ doanh nghiệp của họ ít nhất phải đạt con số 300 ngàn đô la, ít nhất 12 tháng trước khi những người này nộp đơn xin visa thường trú 888. Tuy nhiên điều kiện về tổng thu nhập hàng năm 300 ngàn đô này có thể được miễn nếu doanh nghiệp của những người này hoạt động trong một số khu vực đặc biệt nào đó của Úc.

Những người này còn phải chứng minh phần sở hữu theo phần trăm của họ trong các doanh nghiệp cho liên quan. Ví dụ trong 12 tháng ngay trước ngày nộp đơn xin visa thường trú 888 họ phải nắm ít nhất 51% cổ phần trong một daonh nghiệp có tổng thu nhập hàng năm ít hơn 400 ngàn đô la, hay 30% trong những doanh nghiệp có tổng thu nhập trên 400 ngàn đô la một năm, hay 10% cổ phần trong những công ty có tên trên thị trường chứng khoán Úc.

Họ còn cần phải có số ABN, có hồ sơ khai thuế theo đúng thủ tục của Sở thuế Úc trong liên tục hai năm trước ngày nộp đơn xin visa thường trú 888.

Những người này không được phép mua lại danh nghiệp của những người từng có visa 888 hay những người từng được cấp một số loại visa khác như visa 890, 891, 892, 893 của bộ di trú Úc ngoại trừ trường hợp người xin visa 888 và người bán lại doanh nghiệp đó cùng có cổ phần trong một công ty ít nhất 12 tháng trước khi nộp đơn xin visa thường trú.

Những điều kiện khác bao gồm tài sản trong doanh nghiệp sau khi trừ hết nợ nần ít nhất phải là 200 ngàn đô la trong suốt thời gian 1 năm trước ngày nộp đơn xin visa 888, tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp sau khi trừ hết nợ nần phải có ít nhất 600 ngàn đô la trong thời gian 12 tháng trước ngày nộp đơn xin visa thường trú 888, phải tuyển dụng ít nhất 2 nhân viên toàn thời liên tục trong thời gian 12 tháng trước ngày nộp đơn xin vào thường trú. Những nhân viên này phải là công dân Úc hay thường trú nhân hay những công dân New Zealand đang cư trú hợp pháp tại Úc.

Tất cả những người xin loại visa thường trú này cũng đều phải chứng minh cho bộ di trú rằng những chính quyền địa phương hay vùng lãnh thổ vẫn tiếp tục bảo lãnh và đề cử họ.

Những thông tin khác về các loại visa vừa nhắc đến ở trên sẽ được các chuyên viên di trú hay luật sư di trú giải thích cho quý vị nếu quý vị thực sự quan tâm về các loại visa này.

Ls Lê Đức Minh

Related posts