Đàn Con Mất Giống. Thơ Hư Vô

Mẹ sinh nhầm một đàn con mất giống
Bán đứng quê hương cội rễ ông bà
Một dãy sơn hà biển liền vách núi
Còn giọt mồ hôi muối mặn vai cha.

Để lại gia tài vẹn toàn lãnh thổ
Từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau
Đã dẫm nát bởi bàn chân hung bạo
Mang đất chôn nhau dâng hiến giặc Tàu.

Di sản của tổ tiên còn đem bán
Sẽ có ngày bán tới chiếc lư hương
Dỡ luôn bàn thờ dâng cho rợ Hán
Cúi đầu làm nô lệ bọn bắc phương.

Dân tộc tôi đã tới thời mạt vận
Rước giặc về động mồ mả cha ông
Chứng tích của một đàn con vong bản
Ngàn đời còn ô nhục với tổ tông…

Hư Vô

Related posts