Viết vui về chữ THIỆN – Đặng duy Hưng

Viết vui về chữ THIỆN – Đặng duy Hưng Có người bạn hỏi hắn “Theo đạo Thiên Chúa, Phật hay vô thần”. Câu trả lời là cả ba all 3”, hay đạo gì cũng biết chút ít!! Bạn làm ơn đừng nghĩ hắn đang giỡn !?Nếu ai hiểu về hắn bấy lâu nay viết xuống vài trăm chuyện ngắn chưa…

Đọc thêm
1 2 3 120