THIỆN TÂM VÔ ÚY

(Tưởng nhớ hình ảnh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng Quý Bậc Chân Chính Lãnh Đạo Phật Giáo tại quê nhà, lưu niệm ngày Quý Ngài đến chia sẻ kiếp nạn cùng dân oan khiếu kiện tại Saigon).

                                                                         Võ Đại Tôn

Người đứng đấy, giữa muôn vàn dâu bể

Cõi trầm luân nhân thế kiếp dân oan.

Áo nâu sồng thanh thoát ánh hào quang

Trong Quốc Nạn chìm sâu cơn Pháp Nạn.

Lượng Từ Bi lòng hải hà vô hạn

Đóa Hồng Sen chiếu rạng giữa màn đêm.

Chư Phật mười phương Trí Huệ bừng lên

Đang phổ độ thêm Đại Hùng Đại Lực.

Tiếng quê hương vọng về từ đáy vực

Kêu gọi Người nhập thế cứu nhân sinh.

Tạm xa chùa cùng chuông mõ kệ kinh

Đem Đạo Hạnh hoằng dương ngàn Công Đức.

Chốn ta-bà đầy khổ đau cùng cực

Giữa trùng vây ngạ quỷ giết sinh linh.

Người đứng đấy, Hiện Hữu lẫn Vô Hình,

Thân Vô Úy với Tâm Tình Vô Lượng.

Tim Bồ Tát Vô Thanh và Vô Tướng

Hòa chung vào bể khổ kiếp tai ương.

Chốn tù lao đau nhục thể khôn lường

Người vẫn gửi Tiếng Thơ vào Tâm Nguyện. (*)

Hạnh hy sinh thành ngôn từ rung chuyển

Đòi lại Quyền Dân trong Đạo Lý Công Bằng.

Người đứng đấy, thuyền trên Bến Sông Trăng

Giờ Hoàng Đạo sáng hai bờ Nhật Nguyệt.

Thân Tâm Người luôn rạng ngời băng tuyết

Dáng hiên ngang đầy đức độ Từ Bi.

Bánh xe Thời Gian xoay chuyển lẽ huyền vi

Thân đại thụ tỏa muôn ngàn bóng mát.

Chiếc thuyền Không Gian đưa Dân về An Lạc

Cho Tình Người trẩy hội buổi Liên Hoa.

Giữa muôn trùng bạo lực với điêu ngoa

Người vẫn đứng, cạnh tòa sen Dân Tộc.

Ôm mẹ già cùng đàn con đang khóc

Hóa thân vào cộng-nghiệp cõi nhân sinh.

Đem Thiện Tâm – trong khổ nhục quên mình –

Làm vũ khí diệt bao nguồn Tội Ác.

Rồi mai đây giữa trời cao tiếng hát

Núi sông này rạng chiếu ánh Từ Tâm

Phương danh Người thơm ngát, tỏa hương trầm !

*

                                               Võ Đại Tôn (Úc Châu)

                         (*) Thơ Tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Related posts