Bắt đầu dễ được thử con Corona hơn

Bắt đầu dễ được thử con Corona hơn

 Trước đây ai e rằng mình dính con Corona mà vác xác tới nhà thương xin thử thì bị hỏi rất nhiều câu. Sau khi trả lời mệt nghỉ, phần đông bị đuổi về. Hu hu.

 Sao vậy? Thưa rằng: Vì chính phủ Úc chưa có đủ bộ đồ nghề (kit) nên giới hạn chỉ thử con Corona cho người có nhiều triệu chứng cúm và mới từ mấy nước có đông người mắc dịch về đây (hay người tiếp xúc với họ).

 Bây giờ xem chừng Úc sắm được khá nhiều bộ đồ nghề nên nới lỏng điều kiện để được thử con Corona .

 Được thử là những ai có triệu chứng cúm và làm mấy nghề trực tiếp đối đầu với con quỷ Corona như nhân viên y tế , nhân viên chăm sóc người già …

 Ngoài ra, những người làm việc ở những nơi bị coi là ổ sinh dịch như nhà tù, trường nội trú, trại lính…

 Hình như bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện mà có triệu chứng cúm cũng được thử.

Theo quyết định mới nhất từ nội các quốc gia , các tiểu bang và lãnh thổ được quyền quyết định thử con Corona cho ai thì cứ thử.

 Bạn đọc Việt Luận theo dõi thêm tin tức về con Corona quáy ác này trên báo giấy Việt Luận ( vẫn tiếp tục phát hành vào thứ Sáu này , và các thứ Sáu tiếp theo), tại trang web này và tại facebook.com/VietLuanOnline .

Happy social distancing,


Xa ta ra! Xa ta ra!

Cô rô na! Cô rô na!

Ma ha tát! Ma ha tát.

Sao mà quái ác!

Xa ta ra ! Xa ta ra!

 (Mỗi ngày, đóng cửa lại, quay mặt về Vũ Hán, đọc trăm lần… chắc không dính con Corona)

Related posts