49c một lít xăng ở Sydney

Vào chiều nay (thứ tư 1/4) cây xăng Metro Petroleum vùng Earlwood ở Sydney bán loại xăng E10 petrol chỉ có 49.9 cents một lít.

Những cây xăng gần đó như Croydon Park, Canterbury và Bexley, E10 được bán với giá từ 89.7 đến 99.9 cents.

Petrol was on offer for well below $1 a litre in Sydney today.

Related posts