Thợ Neo Việt Nam ở Florida chuyển sang may mặt mạ

 Thợ Neo Việt  Nam ở Florida chuyển sang may mặt mạ

Trong cơn đại dịch COVID-19, nhiều tiệm neo Việt Nam phải đóng cửa. Ở Florida, Mỹ, cũng vậy. Trong khi đóng cửa, một số tiệm neo Việt Nam tại khu vực Pensacola, bên trong tiểu bang Floria, Mỹ đã tự nguyện may mặt mạ và găng tay, gởi tặng các bệnh viện  địa phương.

Chỉ trong một cuối tuần, đáp lời kêu gọi của cộng đồng người Việt, các tiệm neo ở Pensacola đã may xong 20 ngàn găng tay và hơn 1 ngàn mặt mạ. Số găng tay và mặt nạ này được  đem tặng cho ba bệnh viện Baptist Hospital of Pensacola, Baptist Hospital of Gulf Breeze và Ascension Sacred Heart Hospital tại địa phương.

Sau đó hai ngày, các tiệm neo Việt Nam tiếp tục may xong 50 ngàn găng tay và 1,650 mặt mạ. Mộ lần nữa, số găng tay và mặt mạ này được  gởi tặng cho bệnh viện.

 Làm vậy vừa đỡ buồn vừa góp phần uýnh con Corona!

Đọc thêm:

https://www.pnj.com/story/news/2020/03/31/coronavirus-florida-pensacolas-vietnamese-businesses-donate-masks-gloves/5094205002/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Báo giấy Việt Luận đăng quảng cáo nào thì ở đây cũng đăng những quảng cáo đó.

Xin gọi toà soạn Việt Luận 02 9796 3933
hay email adv@vietluan.com.au
hay inbox cho facebook.com/VietLuanOnline

Việt Luận: Gồng mình qua thời đại dịch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Related posts