Úc đã thử con Corona hơn 250 ngàn người

Úc đã thử con Corona hơn 250 ngàn người

Một trong nhiều biện pháp để ngăn chận con Corona là thử coi người dân có dính không. Nhiều nước không làm việc này vì thiếu bộ đồ nghề (kit) hay người dân lơ là.

 Ngược lại, Úc đã làm được vì có nhiều bộ đồ nghề và dân Úc coi bộ khoái há miệng cho nhân viên y tế lấy nước bọt. Hiện nay Úc đã thử 1% dân số.

 Trước đây chỉ có người từ ngoại quốc về hay tiếp xúc với người về từ ngoại quốc mà có triệu chứng cúm thì mới được thử. Bây giờ ai có triệu chứng thì cũng có thể xin thử. Chính phủ còn mở ra nhiều nơi để cho dân chúng thử — kễ cả drive-through.

 Ông tổng trưởng y tế Greg Hunt cho biết thử con Corona đang là ‘vòng đai thép, ring of steel’ để bảo vệ người dân Úc khỏi dính con Corona.

 Với hơn 250 ngàn người được thử, Úc chỉ tìm thấy chưa tới 2% dính. Trong số gần 5 ngàn người dính, (tiếc thay!) đã có 24 người hui nhị tì.

 Nhưng tỷ lệ chết vì con Corona ở Úc cũng được coi là rất thấp.

 Đáng mừng hơn hết, cái vòng cung con con Corona trước đây dọt lên, bây giờ đang trên đà đi xuống. Nghĩa là trong tuần vùa qua số người mới mắc dịch ở Úc vẫn tăng, nhưng không còn tăng mạnh như trước nữa.

 Congratulations to all Aussies!

Related posts