Lớp người nào ở Úc dính con Corona đông nhất…

Lớp người nào ở Úc dính con Corona đông nhất…

 Tin tức ở Úc thường xuyên loan báo số người dính con Corona, số mất mạng vì con con Corona mà ít nói tới số người được lành bệnh và cũng chỉ lướt qua số người thử con Corona mà kông bị dính.

 Các tin tức trên có thể gây hiểu lầm : chỉ những người già mới bị mắc dịch. Hu hu. Hơn nữa ‘liền ông’ mắc dịch đông hơn ‘liền bà’… (Đáng đời!)

Nào ta nhìn vào con số chính thức do chính phủ Úc thu thập và công bố vào ngày 1.4.2020.

 Con số này cho thấy cây cột cao nhất (tức lớp người mắc dịch đông nhất ) ở Úc là người trong độ tuổi ‘hăm…’ : từ 20 đến 29 tuổi.

 Ngoài ra, trong lớp người bị dính con Corona đông nhất này, phụ nữa dính nhiều hơn.

 Sau lớp người vào tuổi ‘hăm… ‘ kể trên là các cụ vừa ăn ‘thượng thọ’ : các cụ từ 60 đến 69 đông hạng nhì bị dính ở Úc. Trong khi đó các cụ ‘dưới 19 tuổi’ và trẻ em ‘trên 80 tuổi’ lại ít bị dính nhất.

Bạn trẻ ở đừng ỷ y nghen. Ỷ y thì sẽ thành dân ‘Ý ỷ y’ đó nghen.

Đọc thêm:

https://www.canberratimes.com.au/story/6709120/our-20-somethings-speak-out-the-age-group-most-confirmed-covid-19-cases/?cs=14225

Related posts