Khi con Corona cắn lá phổi của ta…

Khi con Corona cắn lá phổi của ta…

Vi khuẩn Corona còn có tên khác là cúm viêm phổi. Một trong những bệnh trạng của thứ cúm Corona là bệnh nhân khó thở. Khó thở vì con Corona cắn vào lá phổi rất dữ. ‘Cắn’ là chữ bình dân. Còn bác sỹ dùng chữ gì thì chúng ta không biết.

 Bệnh viện George Washington ở Mỹ dùng kỹ thuật 3D vẽ hình lá phổi của bệnh nhân bị con Corona cắn.

Thấy mà ghê. Ai sợ thì đừng coi nghen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trang web VietLuan.com.au
và trang facebook.com/VietLuanOnline
tạm thời thay thế cho báo giấy Việt Luận.

Báo giấy đăng quảng cáo nào thì ở đây cũng đăng những quảng cáo đó.

Xin gọi toà soạn Việt Luận 02 9796 3933
hay email adv@vietluan.com.au
hay inbox cho facebook.com/VietLuanOnline

Việt Luận: Gồng mình qua thời đại dịch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hình:

https://mashable.com/video/ct-scan-video-shows-covid-19-lung-damage/?jwsource=cl

Related posts