Sydney: Nơi tôi ở có bao nhiêu người mắc dịch?

Trong thời đại dịch như hiện nay, ai ai cũng sợ bị lây. Ở đâu có đông người mắc dịch hơn thì người địa phương cần cẩn thận hơn. Hơn nữa nếu ở nơi mình ở có đông người mắc dịch thì chúng ta cần tương trợ nhau nhiều hơn.

Trong chiều hướng đó, trang facebook.com/VietLuanOnline xin chép lại con số từ báo mạng The Guardian.

Tờ The Guardian dựa trên con số  từ NSW Health  để vẻ  bản đồ  mắc dịch  tại  nhiều nơi ở Úc. Sau đây là con số  người mắc dịch ở một số nơi ở Sydney và phụ cận. Những con số này có thể thay đổi:

Hawkesbury: 23

Central Coast: 100

The Hill Shire: 54

Hornsby: 44

Blue Mountain: 22

Penrith: 54

Blacktown: 90

Ku-ring-gai: 58

Northern Beaches: 138

Parramatta: 42

Ryde: 59

Lane Cove: 31

Willoughby: 21

Cumberland: 56

Canada Bay: 15

Inner West: 66

North Sydney: 44

Mosman: 35

Waverly : 159

Woollahra : 85

Sydney: 132

Burwood: 7

Strathfield: 6

Fairfield: 17

Liverpool: 34

Camden: 31

Sutherland Shire: 77

Georges River: 43

Canterbury- Bankstown: 81

Bayside: 41

Wollondilly: 2

Cambelltown: 27

Xem hình: ở nơi đâu có vòng đỏ lớn hơn thì nơi đó có đông người mắc dịch hơn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Việt Luận tạm ngưng phát hành báo giấy nhưng vào thứ Sáu hàng tuần sẽ phát hành báo điện tử gọi là eVietluan.

 Bạn đọc muốn có một tờ eVieluan đọc trên máy computer, điện thoại di động…

xin gởi email về

eVietluan@gmail.com

Việt Luận: Gồng mình qua thời đại dịch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Đọc thêm:

https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2020/apr/06/coronavirus-cases-in-australia-map-curve-confirmed-numbers-stats-how-many-covid-19-nsw-by-postcode-maps-victoria-live-data-qld-sa-wa-tas-nt-act-latest-statistics

Related posts