Tuyên bố Tokyo về việc lạm dụng cấy ghép tạng tại Trung Quốc

 • Minh Nhật

Ngày 30/11/2019, một hội nghị chuyên đề về việc chống lạm dụng cấy ghép tạng và du lịch ghép tạng tại châu Á đã được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản. Hội nghị sau đó đã đưa ra Tuyên bố Tokyo về việc lạm dụng cấy ghép tạng tại Trung Quốc vào ngày 20/1/2020. Dưới đây là toàn văn tuyên bố.

Tuyên bố Tokyo về việc
lạm dụng cấy ghép tạng tại Trung Quốc

Theo “Công ước bảo vệ quyền con người và phẩm giá của con người trong việc áp dụng sinh học và y học: Công ước về quyền con người và y sinh học” (1997, ETS số 164) và “Nghị định thư bổ sung của Công ước về quyền con người và y sinh học liên quan đến việc cấy ghép nội tạng và mô có nguồn gốc từ con người” (2002, ETS số 186);

Xét thấy mục tiêu của “Công ước của Hội đồng Châu Âu chống nạn buôn bán nội tạng người” chính là ngăn chặn và chống nạn buôn bán nội tạng người bằng cách hình sự hóa một số hành vi, để bảo vệ quyền của nạn nhân cũng như tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác quốc gia và quốc tế trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán nội tạng người;

Xét rằng hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc không tuân thủ các yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của các nguồn cung nội tạng;

Xét rằng vào năm 2006, các nhà nghiên cứu người Canada, như luật sư nhân quyền David Matas và cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách vấn đề châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour, đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập liên quan đến cáo buộc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và kết luận rằng người tập Pháp Luân Công bị giết để lấy nội tạng;

Xét rằng vào năm 2019, Tòa án Trung Quốc, một tòa án quốc tế độc lập, được thành lập tại London do Ngài Geoffrey Nice – người từng hoạt động tại Toà án Hình sự Quốc tế và truy tố cựu tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic – chủ tọa, đã kết luận rằng việc giết hại những tù nhân ở Trung Quốc để phục vụ cho cấy ghép nội tạng vẫn đang tiếp diễn, rằng nạn nhân bao gồm những người tập Pháp Luân Công bị bỏ tù và chắc chắn không chút nghi ngờ rằng các tội ác chống lại loài người đã được thực hiện đối với người tập Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ;

Xét rằng “Ủy ban Liên Hợp Quốc về chống tra tấn” và “Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn và các hình thức đối xử hay trừng phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm khác” đã bày tỏ mối quan ngại về các cáo buộc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, và đã kêu gọi Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tăng cường trách nhiệm và tính minh bạch của hệ thống cấy ghép nội tạng và trừng phạt những đối tượng liên quan đến việc lạm dụng cấy ghép tạng;

Xét rằng Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã không giải thích thỏa đáng về các nguồn cung nội tạng khi được nguyên “Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tra tấn và các hình thức đối xử hay trừng phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm khác”, ông Manfred Nowak và các nhà nghiên cứu người Canada là David Matas và David Kilgour yêu cầu cung cấp thông tin;

Xét rằng việc giết hại các tù nhân tôn giáo hoặc chính trị với mục đích bán nội tạng của họ để phục vụ việc cấy ghép là một hành vi vi phạm quyền sống cơ bản trầm trọng và không thể dung thứ;

Quyết tâm góp phần thiết thực trong việc xóa bỏ nạn buôn bán nội tạng người và thu hoạch nội tạng thông qua việc đưa một số hành vi phạm tội mới bổ sung vào các công cụ pháp lý quốc tế hiện hành trong lĩnh vực buôn bán người nhằm mục đích thu hoạch nội tạng;

Nhận thức được rằng cần phải khuyến khích hợp tác quốc tế chặt chẽ trong việc chống lại mối đe dọa toàn cầu do buôn bán nội tạng người gây ra;

Chúng tôi tuyên bố:

 1. Khẩn thiết yêu cầu nhà nước đảng trị ở Trung Quốc: chấm dứt đàn áp, bỏ tù và ngược đãi người tập Pháp Luân Công; ngừng thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân; loại bỏ quân đội Trung Quốc khỏi hoạt động kinh doanh cấy ghép nội tạng; thiết lập và điều chỉnh một hệ thống hiến tạng hợp pháp (Mỗi người hiến tạng cần thể hiện sự đồng ý với việc hiến tạng bằng văn bản. Những văn bản thể hiện sự đồng ý này cần có sẵn để các chuyên viên nhân quyền quốc tế kiểm tra); mở cửa tất cả các trung tâm giam giữ và các trại giam để phục vụ công tác điều tra quốc tế;
 2. Khẩn thiết kêu gọi các chuyên gia y tế tích cực ngăn cản các bệnh nhân của họ đến Trung Quốc để phẫu thuật cấy ghép;
 3. Khẩn thiết kêu gọi tất cả các chính phủ không cấp thị thực cho các bác sỹ Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội đào tạo về cấy ghép mô hoặc nội tạng;
 4. Khẩn thiết kêu gọi các bác sỹ Châu Á, Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu không đến Trung Quốc để đào tạo về phẫu thuật cấy ghép;
 5. Khẩn thiết kêu gọi tất cả các tạp chí y khoa từ chối tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc về kinh nghiệm cấy ghép nội tạng;
 6. Khẩn thiết kêu gọi châu Á, Mỹ và Liên Minh Châu Âu ban hành luật ngoài lãnh thổ để xử phạt việc tham gia cấy ghép nội tạng mà không có sự đồng ý của người hiến;
 7. Khẩn thiết kêu gọi các chính phủ châu Á, Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu cấm nhập cảnh đối với tất cả các đối tượng tham gia buôn bán nội tạng hoặc mổ cướp nội tạng;
 8. Khẩn thiết kêu gọi mỗi quốc gia hoặc khu vực tài phán xây dựng hệ thống luật pháp và các quy định để quản lý việc thu hoạch nội tạng từ người hiến tặng đã chết và còn sống và thực hiện cấy ghép phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế;
 9. Khẩn thiết kêu gọi mỗi quốc gia hoặc khu vực tài phán cung cấp cho các bệnh nhân quyền tiếp cận các dịch vụ cấy ghép, thu thập, phân tích và trao đổi thông tin liên quan đến các cơ quan nội tạng người thu được một cách bất hợp pháp, hợp tác với tất cả các cơ quan có liên quan, để cung cấp thông tin và tăng cường đào tạo cho các chuyên gia y tế và các cán bộ có liên quan;
 10. Khẩn thiết kêu gọi mỗi quốc gia hoặc khu vực tài phán thúc đẩy các chiến dịch nâng cao nhận thức về sự bất hợp pháp và nguy hiểm của việc buôn bán nội tạng người;
 11. Mời các chuyên gia pháp lý châu Á, các bác sỹ và các chuyên gia trong lĩnh vực đạo đức y tế thành lập “Ủy ban tư vấn châu Á về lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc” nhằm nỗ lực đạt được các mục tiêu trên.

Ký kết bởi:

 • Hiệp hội nghiên cứu du lịch cấy ghép (TTRA, Nhật Bản) http://www.stop-oh.org/
 • Mạng SMG http://smgnet.org/
 • Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan (TAICOT, Đài Loan) https://www.organcare.org.tw/
 • Hiệp hội Đạo đức Ghép tạng Hàn Quốc (KAEOT, Hàn Quốc) http://www.kaeot.org
 • Trung tâm quốc tế về nhân quyền của Đại học Hàn Quốc (Diễn đàn nhân quyền SSK, Hàn Quốc) http://sskhumanrights.org/
 • Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc http://koreanbar.or.kr/eng/pages/main/main.asp

Minh Nhật biên dịch

Related posts