Nhan Sắc Tháng Bảy. Thơ Hư Vô

ben_bo_lau_say-dinh_cuong

Còn được nhau mấy lần tháng bảy
Để tôi dậy mộng gọi em về?
Không có trăm năm thì cũng đã
Còn vang lời hối hả hẹn thề.

Giấu hết đam mê vào nhịp thở
Cho hạt mưa ngâu biết đợi chờ
Mà đâu chắc gì em không nhớ
Chỗ tôi cất giữ những giấc mơ.

Trả lại em môi son từ thuở
Rượu tình nhân nhỏ xuống hình hài
Để thấy bóng khuya còn đỏ mặt
Nhan sắc buồn tựa một cơn say!

Hãy khóc cho tàn đêm tháng bảy
Lỡ mai này không được thấy nhau
Thì em cũng một lần qua biển
Cùng tôi tới đỉnh sóng bạc đầu…

Hư Vô

Related posts