Victoria có thêm 108 ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua, Victoria có thêm 108 ca nhiễm mới.

Hiện tại có thêm 3,000 cư dân không thể rời khỏi nhà khi dịch bệnh tại Victoria đang bùng phát dữ dội.

Thủ hiến của Victoria, Daniel Andrews phong tỏa 3,000 cư dân tại 9 khu dân cư của chính phủ ở ba suburb Flemington, Kensington và North Melbourne, thuộc hai postcode 3031 và 3051 bắt đầu từ 11.59pm tối nay.

Các cảnh sát đã đến các khu housing commission tại Flemington (ảnh the Age)

Thủ hiến Andrews những cư dân ở vùng trên không thể rời khỏi nhà ít nhất là 5 ngày.

Hai postcode 3031 và 3051 bao gồm những con đường sau đây:

3031 (Flemington)

  • 12 Holland Crt
  • 120, 126 and 130 Racecourse Rd

3051 (North Melbourne)

  • 12 Sutton St
  • 33 Alfred St
  • 76 Canning St
  • 9 Pampas St

Có ít nhất 500 nhân viên sẽ làm việc thay phiên nhau tại những vùng trên để bảo đảm các cư dân tuyệt đối tuân thủ luật pháp.

Related posts