Cảnh báo nguy cơ lớn nhất của NSW một khi mở cửa

Rebecca Davis

Việt Luận lược dịch

Những bác sĩ thượng thặng đang nhắm vào Chương trình Mở cửa của NSW, nêu ra một vấn để chính yếu có thể làm cho hệ thống y tế của tiểu bang bị quá tải và có thể phải áp dụng trở lại những luật giới hạn.

Hiệp Hội Y Tế Úc Châu (The Australian Medical Association, viết tắc là AMA) cho rằng lộ trình chấm dứt phong tỏa của chính phủ NSW thiếu những chi tiết cần thiết và bỏ ra ngoài tai những khuyến cáo của giới y khoa.

“NSW làm đúng khi quyết định nới lỏng những hạn chế cho người đã chích ngừa xong. Tuy nhiên vấn đề chính yếu là NSW mở cửa trong lúc mà số ca nhiễm quá cao,” Chủ tịch của AMS, Bác sĩ Omar Khorshid cho biết.

Bác sĩ Khorshid lo sợ rằng nới lỏng trong lúc hệ thống truy tìm người tiếp xúc (contact tracing system) đang bị áp lực nặng sẽ làm cho số ca nhiễm gia tăng đột biến và hệ thống bệnh viện bị quá tải.

“NSW đang tìm cách nâng cao tỉ lệ chích ngừa để giảm áp lực cho hệ thống y tế và bảo đảm tiểu bang có thể mở cửa một cách an toàn.

“Nhưng đáng tiếc là chương trình mở cửa của chính phủ có thể tạo ra những nguy hiểm lớn đến độ có thể phải phong tỏa trở lại.”

Bà Berejiklian không cho biết ngày chính xác sẽ mở cửa lại, chỉ nói rằng tiểu bang sẽ mở cửa một khi đạt đến mốc điểm 70% chích ngừa xong, theo dự đoán thời gian xảy ra sẽ là ngày thứ Hai 18 tháng 10.

Theo báo chí cho biết bà Thủ hiến đã bác bỏ lời khuyên của Trưởng Y tế NSW, Dr Kerry Chant – người đã không đồng ý với quyết định nới lỏng khi 70% dân số chích ngừa xong.

Nhiều vấn đề quan trọng đã được tiết lộ

Một chuyên viên y khoa nổi tiếng khác cho rằng lộ trình của bà Gladys quá nguy hiểm, đặt nghi vấn về mục tiêu 70% chích ngừa xong.

Tiến sĩ Stephen Duckett, giám đốc Chương trình Y tế của viện nghiên cứu Grattan Institute, trong cuộc phỏng vấn của chương trình The Project vào tối thứ Năm vừa qua, nói rằng ông may mắn sống ở Victoria thay vì NSW.

“Tôi nghĩ rằng điều nguy hiểm trong lộ trình của NSW là những con số mà chúng ta đang bàn đến. 70% của dân số trên 16 tuổi, thật sự là một tỉ lệ thấp của tổng số dân số,” Dr Duckett nói.

“Thật sự chỉ có 56% nếu tính luôn trẻ em.

“Bên cạnh đó, NSW là một tiểu bang lớn. Bạn có thể có 70, 80% tại Sydney nhưng bạn có thể có một tỉ lệ rất thấp ở vùng miền tây xa xôi của NSW. Cho nên nếu nhìn bức tranh toàn diện sẽ thấy sự nguy hiểm rất cao.”

Ông chỉ trích chính phủ NSW đã soạn ra chương trình mở cửa dựa trên lợi ích về kinh tế hơn là sức khỏe của công chúng.

“Tôi nghĩ rằng có một sự căng thẳng bên trong chính phủ của NSW trong một thời gian dài và tôi nghĩ những gì mà chúng ta đang nhìn thấy hiện nay là kết quả vận động của giới làm kinh tế. Họ nói rằng ‘Chúng tôi chịu đựng quá đủ rồi, chúng tôi không quan tâm những tác động của hệ thống bệnh viện, chúng tôi chỉ muốn mở cửa và đây là chiến lược nên làm’.”

Related posts