Luật giới hạn vì Covid vẫn tiếp tục áp dụng tại NSW

NSW ghi nhận 20,324 ca nhiễm mới và 34 tử vong.

Victoria ghi nhận 13,091 ca nhiễm mới và 14 tử vong.

Hiện tại 2712 người trong các bệnh viện ở NSW với 189 trong khu ICU.

Khoảng 94% dân số NSW trên 16 tuổi đã chích xong hai liều.

Vào ngày 7 tháng Giêng Thủ hiến NSW tuyên bố áp dụng luật phải mang khẩu trang bên trong và khiêu vũ cho đến ngày 27 tháng Giêng nhưng vì số ca nhiễm tại tiểu bang vẫn còn cao cho nên ông Perrottet tuyên bố vẫn tiếp tục giữ luật nào.

Trong chương trình mới vừa được công bố hôm nay, tất cả các học sinh và thầy cô phải dung RAT để xét nghiệm một tuần trước khi niên học bắt đầu lại, trong lúc đó các học sinh trung học phải mang khẩu trang.

Related posts