Nhiệm kỳ khả thi của ông Trọng

Tâm Chánh

30-1-2022

Với đà này có lẽ đảng cầm quyền khó có thể đạt được mục tiêu ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng.

Như những gì lộ sáng qua gần hai năm chống dịch, tham nhũng có ớn ai đâu, cũng chẳng sá gì lò ông Trọng.

Thôi thì nên thay đổi cho khả thi, làm cho nhiệm vụ chống tham nhũng thành thường qui ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, tổ chức, hơn là lụi hụi đẩy lùi hay ngăn chận.

Muốn thành thường qui thì công cuộc chống tham nhũng phải vượt qua được cửa ải, làm cho có người, có cấp lãnh đạo chịu trách nhiệm cụ thể để xảy ra tham nhũng và bổ dụng thuộc cấp tham nhũng.

Những động tĩnh tham nhũng như kiểu Việt Á, hay Cục lãnh sự thì ngay bên cạnh việc triệt để điều tra, luận tội, xét xử thì các quan chức chính trị phụ trách phải thực hiện chế độ tuyên bố công khai về trách nhiệm cá nhân. Chủ quản phải phát ngôn minh bạch về trách nhiệm ấy của mình. Phát ngôn ấy phải lượng định mức độ và phạm vi trách nhiệm. Cân nhắc tuyên bố từ chức hay không cũng thuộc qui trình ấy.

Đừng để vỡ lở tầy huầy rồi xin nhận khiển trách, cảnh cáo.

Còn lại là việc điều tra, xét xử tuân theo pháp luật.

Khi có án rồi cấp quản lí và cá nhân lãnh đạo bổ dụng quan chức tham nhũng cũng phải thực hiện kiểm điểm và chịu trách nhiệm công khai. Để đừng xảy ra nữa chuyện một thường trực uỷ ban gần hết mấy ông phó đi tù mà ông chủ tịch, bí thư yên ổn hạ cánh.

Vận hành lò đốt tham nhũng không thể chỉ phụ thuộc vào chỉ đạo sáng suốt của một mình tổng bí thư, mà phải bằng qui phạm pháp luật và của đảng, để mỗi điều tra viên, mỗi kiểm sát viên, mỗi thẩm phán phải tiên quyết tuân thủ mà không bị cản trở.

Cùng với đó là xác lập và thực thi được qui trình giám sát cụ thể của mặt trận, của đảng cầm quyền và của cơ quan dân cử phòng nạn lợi dụng chống tham nhũng để đấu đá, thanh trừng nội bộ.

Tất cả trách nhiệm đó phải được phát ngôn rõ ràng, trung thực và kiểm tra được dễ dàng.

Để chống tham nhũng thành thường qui thì phải xác lập nhiệm vụ phòng chống tham nhũng khả thi mỗi khi triển khai dự án, kế hoạch. Đừng để xảy ra tình trạng lần nào họp phòng chống dịch thủ tướng cũng hò hét coi chừng tham nhũng. Thay vào đó, chính thủ tướng và thuộc cấp của mình phải có kế sách cụ thể ngăn ngừa chuyện ăn tiền của của nhân dân, của nhà nước khi triển khai nhiệm vụ. Vậy mới là kịp thời, đồng bộ, chứ không phải nói mãi chữ nghiêm mà bên dưới cứ thế táo tợn đào, cuốc, ăn không từ một thứ gì, ăn bất chấp mọi lời răn đe, cảnh báo.

Đấy là để chống tham nhũng thành nhiệm vụ thường xuyên, kiên trì, coi như là phải sống chung trong khi chờ tham nhũng được đẩy lùi.

Chứ còn khi nào cơ chế phân phối quyền lực kiểu hiện nay còn chưa được nhân dân kiểm soát thì thực lòng sắm bao nhiêu lò ông Trọng mới đốt rụi được tham nhũng?

Mà thời gian của ông Trọng cũng trôi gần ba nhiệm kì chứ ít ỏi gì đâu!

Related posts