Khi cảm xúc ra đi –  Thương An

Khi cảm xúc ra đi –  Thương An

Chẳng có cách nào níu giữ được đâu anh !

Khi cảm xúc ra đi… không bao giờ về lại nữa !

Và cô gái năm xưa… cũng thôi, không còn ngồi tựa cửa !

Mặc cho tháng sáu mưa về… hoang lạnh cả vần thơ !

Thương An

Related posts