Ý kiến độc giả

Tôi là người Việt Nam hay người Úc? Tôi phải thu thập [consent form] và những dữ kiện của sinh viên năm thứ nhất của sinh viên ngành giáo dục trong giờ giảng với hai nhà nghiên cứu của trường đại học, bởi vì những dữ kiện về ai là người tham gia vào cuộc nghiên cứu sẽ được giữ bí mật và chỉ một mình tôi là người duy nhất biết điều đó thôi. Lớp toàn sinh viên nữ. Theo truyền thống chọn lựa nghề nghiệp, ngành giáo dục…

Read More

Ý kiến độc giả

Xin chân thành hoan nghênh ACE Tòa Soạn VL đã tích cực thực hiện Web/VL để giữ liên lạc với nhau trong thời gian đại nạn Corona mà báo giấy phải tạm đình bản.Cầu chúc bình an và thành công. Cùng tưởng niệm Quốc Hận 45 trong tinh thần bất khuất vì Đại Nghĩa Dân Tộc Tự Do Nhân Bản. Đa Tạ.DT.Vo (Sydney). Góp ý về nội dung của tờ báo Tôi là một đọc giả lâu năm của báo Việt Luận. Từ thời chủ bút Gia Du, có nhà…

Read More