RAO VẶT

Tìm Bạn Tìm Bạn Kim Phượng từ Vientiane, Laos.Mất liên lạc từ năm 1979, sau khi rời trại tỵ nạn Korat, Thái Lan qua cư ngụ tại Australia. Võ hay Đỗ Thị Kim Phượng, hay đã đổi thành họ Đặng khi trong trại tỵ nạn.Cô Giáo Trường Nguyễn Du, Vientiane, Laos. 1976-1979Con gái Ông Bà Hải, Khouadine, VientianeChồng tên Mạnh,…

Đọc thêm
1 2