Rao Vặt

Cần người làmQuán Hương ở Villawood Shopping (Sydney, NSW), cần người làm full-time hoặc part-time.Không làm ngày Chủ Nhật, không làm buổi tối.Liên lạc anh Trung 0420 514 576 Tìm bạn thất lạcTìm Chị Hương khoảng 66 tuổi, trước khi định cư qua Úc đã ở đảo Thái Lan, hiện tại  định cư ở Sydney. Trước ở Việt Nam nhà ở quận 8 và bán cà phê ở quận 8. Có cháu trai tên Châu sống tại pháp và người bạn tên Huệ ở Pháp. Nếu Hương nhận tin hay…

Read More