CHUYỆN ĐÓ ĐÂY

Sao có dấu trong Việt ? – Tamar Lê

Sao có dấu trong Việt ? – Tamar Lê

Bài này viết về dấu trong tiếng Việt trên phương diện âm học (phonology).  Tiếng Việt có những dấu sau ...
Đọc thêm
Ca Sĩ Đông Châu: Còn tuổi nào cho em – Tamar Lê and Quynh Lê

Ca Sĩ Đông Châu: Còn tuổi nào cho em – Tamar Lê and Quynh Lê

Hồi xưa, khi nghe ai hát bài ‘Hai vì sao lạc’, tôi cứ nheo mày không hiểu tại sao lại ...
Đọc thêm
Trường hợp điển hình trong  mùa COVID: Anh chị Nhu-Minh

Trường hợp điển hình trong mùa COVID: Anh chị Nhu-Minh

Trần Thiện Tích Trong thời đại dịch COVID Vũ Hán, có biết bao nhiêu đám cưới phải đình hoãn, hay ...
Đọc thêm
Thu Minh: Biết Bao Giờ Trở Lại – Tamar Lê

Thu Minh: Biết Bao Giờ Trở Lại – Tamar Lê

Cũng đã mấy năm rồi, lúc về thăm Saigon, QH và tôi muốn thăm trở lại thành phố Dalat, thành ...
Đọc thêm
Nét đậm đà trong tiếng Việt mình – Tamar L

Nét đậm đà trong tiếng Việt mình – Tamar L

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời.” – Tôi thuộc ...
Đọc thêm