DANH NHÂN TÁC GIẢ

Vài hàng tiểu sử về Gs Nguyễn Ngọc Phách

Vài hàng tiểu sử về Gs Nguyễn Ngọc Phách

Gs Nguyễn Ngọc Phách sinh năm 1933. Bắt đầu làm thông dịch viên và thông ngôn từ năm 17 tuổi ...
Đọc thêm
Cụ Nguyễn Hữu Đang

Cụ Nguyễn Hữu Đang

Nguyễn Thông 15-8-2022 Cụ Nguyễn Hữu Đang (ảnh Internet) Ngày này, 15.8 của 109 năm trước, tức năm 1913, là ...
Đọc thêm
Lê Văn Hưu và Đại Việt Sử Ký

Lê Văn Hưu và Đại Việt Sử Ký

Vị vua vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa là Đường Thái Tông từng nói: “Lấy đồng làm gương soi ...
Đọc thêm
Nhìn và Thấy - Owen Nguyễn

Nhìn và Thấy – Owen Nguyễn

Nhìn và Thấy - Owen Nguyễn Tôi vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi tham gia chương trình Thiền Chánh ...
Đọc thêm
Thơ Nguyên Sa vẫn còn nguyên lụa trắng

Thơ Nguyên Sa vẫn còn nguyên lụa trắng

Thơ Nguyên Sa vẫn còn nguyên lụa trắng Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn Mà mùa thu dài ...
Đọc thêm