Ai hiểu lòng người?

Đặng Duy Hưng Mấy chục năm qua bất cứ lúc nào đến quán rượu “Trăng xanh” lão Joe đều ngồi một mình trong góc tối. Không có một người nào trong làng J này muốn giao tiếp với lão. Đủ thứ chuyện đồn đãi xấu miệng về đời tư của lão mà không biết có thật hay không? Nào là…

Đọc thêm