Anh có nhớ hay không?

Hoàng Khánh Linh Nếu giờ này em nói rất nhớ anhAnh có thấy tim bình yên không nhỉHay xót xa rồi hỏi câu ý nhị“Có lẽ nào… thật như thế không em”? Nếu giờ này em nói rất muốn quênAnh có thấy lòng mình buồn không nhỉĐời chẳng dài, cớ sao quên khó thếMột người dưng… xưa ta chỉ quen…

Đọc thêm