Anh là sóng

Trần Cẩm Vẫn là anh , ngọn sóngQuyện vào bước chân emVẫn là biển rất quenThầm thì trên cát mịn Khúc tình ca dịu ngọtÊm đềm theo gió đưaThương biết mấy cho vừaBiển và anh, tình sóng Em không đo dài rộngChỉ biết lòng bao dungNhững ngày xa thổn thứcÔi nhung nhớ vô cùng Sóng là anh, đã từngDịu êm…

Đọc thêm