Có những người…giờ đã cách rất xa!

ARCK Có những người từng bên cạnh chúng taTừng thân thiết, từng sẻ chia mọi thứNhưng bỗng một hôm họ trở thành quá khứCứ dần dần…họ chìm vào lãng quên! Có rất nhiều mối quan hệ không tênNhững người lạ thành quen, những người quen thành lạNhư hàng cây đến mùa thì thay láNên chuyện thay lòng…có lẽ cũng tự…

Đọc thêm