Bóng tối

Bóng tối

Hùng đôi khi đặt câu hỏi không biết trên đời này có người đàn ông hay nói ‘thôi xin lỗi’ trước, có phụ nữ nào lại sợ ma hơn bản thân mình? Xã hội từ trước tới nay đầy ắp những sự bất công, chênh lệch quá xa giữa giàu và nghèo. Bạn Hùng đa số ở trong hẻm, còn…

Đọc thêm