Bút ký một chuyến đi

Quỳnh Lê Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Tôi chợt tìm ra một chút ánh sáng cho tâm hồn sau những tháng ngày lạc bước trong con đường hầm u hoài khi nghe bản nhạc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ lúc bước vào cuộc đời quả phụ, tôi thường…

Đọc thêm