Chênh vênh

Hàn Vũ Trời lạnh rồi… thèm lắm một cái ômMột tin nhắn quan tâm nhớ quàng khăn, mặc ấmMột lời chúc ngủ ngon, giấc ngọt lành tới sángMột câu nói vỗ về:“Đừng lo lắng… Anh thương!” Trời lạnh rồi… thèm ai bước chung đườngChẳng hẹn hứa bên nhau đi cùng trời, cuối đấtChỉ là sau tất thảy những vui, buồn…

Đọc thêm