Chim trời tung cánh

Đặng Duy Hưng Quán cà phê Hương gần trưa nên không có ai ngồi phía trước sân. Mấy chục năm trước nơi đây cũng là quán cà phê nhưng khác tên. Nàng là một trong những số ít học sinh thuộc diện nghèo trong thành phố này vừa đi học vừa phụ bán cà phê.  Nàng gặp Dũng, người con…

Đọc thêm