Có tuổi rồi

Tạ Công Dũng Có tuổi rồi cũng đừng quá nghĩ suyCó những chuyện nên tuỳ duyên, tuỳ sốCó tuổi rồi chớ ôm đồm đến cốCho phép mình những giây phút bình yên. Có tuổi rồi, chẳng còn những hồn nhiênNhớ vui tươi, yêu đời và phấn khởiChẳng việc gì phải khiến mình bối rốiCứ bình tâm rồi mọi việc sẽ…

Đọc thêm