Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa mờ

Cứ ngỡ thời gian sẽ xoá mờ.Chôn vào kỷ niệm mối tình thơ.Bao nhiêu khắc khoải đau niềm nhớ.Là bấy u sầu vỡ giấc mơ. Hụt hẫng tiếng lòng se nhịp thở.Bẽ bàng duyên phận đứt đường tơ.Cung đàn thuở ấy đành thôi lỡ.Cứ ngỡ thời gian sẽ xoá mờ.  NẮNG THỦY TINH25.12.2022

Đọc thêm